k13@700

Barsel, forsikring, sygdom og pension

Foto: Charlotte de la Fuente

I DETTE KAPITEL

 • De vigtigste forsikringer, du kan få brug for
 • Sådan kan du få sygedagpenge
 • Sådan sikrer du dig, når du skal rejse i forbindelse med dit arbejde
 • Hvad du gør, hvis du skal på barsel
 • Hvordan du kan forholde dig til din pension

Hvilke forsikringer har du brug for?

Du har måske allerede en ulykkes- og indboforsikring, men kommer du til skade i arbejdstiden, dækker dine private forsikringer hverken dine arbejdsredskaber eller dig selv.

Sæt dig ind i, om dine forsikringer dækker din aktuelle arbejdssituation. Hvad nu, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, der medfører, at du ikke er i stand til at arbejde?

Relevante forsikringer:

 • Tab af erhvervsevne (uvildige rådgivere har vurderet DJ’s gruppeliv til at være en af de bedste på markedet).
 • Helbredssikring. Det kan fx være et tillæg til gruppeforsikring, som gør dig berettiget til kiropraktor, fysioterapi, psykolog mm., hvis du får helbredsmæssige problemer. Det kan være en god investering, som forebygger at du bliver langtidssyg.
 • Ulykkesforsikring, der dækker dig i arbejdstiden.
 • Tingsforsikring, hvis du har meget eller dyrt udstyr.
 • Rejseforsikring, der også dækker, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde.
 • Sygedagpengeforsikring, hvis du er selvstændig og vil være dækket ved korte sygdomsperioder.

Tab af erhvervsevne

Den vigtigste forsikring er mod tab af erhvervsevne. Med den type forsikring får du udbetalt et fast årligt eller månedligt beløb, hvis din arbejdsevne bliver nedsat til for eksempel to tredjedele eller halvdelen.

Jo yngre du er, desto vigtigere er denne forsikring, for mister du evnen til at arbejde i en ung alder, bliver det mange år, du skal leve af offentlige ydelser. Tegner du forsikringen som ung, har du desuden nemmere ved at få en blank lægeerklæring, hvilket påvirker forsikringen positivt.

Forsikringsselskaberne har forskellige vilkår. Hos nogle er det et krav for at udbetale forsikringen, at du opfylder kravene til førtidspension – hvilket nærmest er umuligt i dag. Så tjek de forskellige vilkår grundigt, inden du vælger.

DJ’s gruppeforsikring

Som medlem af DJ kan du tegne en ”tab af erhvervsevne”-forsikring i DJ’s gruppeforsikring gennem Mediernes Pension til en pris, der ligger under de fleste andre forsikringsselskaber.

DJ’s gruppeforsikring består af tre obligatoriske og tre valgfri elementer.

De obligatoriske:
 • Dødsfaldsdækning: Engangssum udbetalt til dine efterladte i tilfælde af din død.
 • Erhvervsevnetabsdækning: Årlig udbetaling ved 50 procent eller mere invalidering.
 • Kritisk sygdom: Engangssum ved kritisk sygdom.
De valgfri:
 • Helbredsssikring: Hjælper dig til behandling på private sygehuse og klinikker.
 • Børnepension: Sikrer dit barn et månedligt beløb, indtil det fylder 21 år, hvis du dør.
 • Invaliditetsydelse: Engangssum ved 50 procent eller mere invalidering.

Læs mere om forsikringen hos Mediernes Pension.

Ulykkesforsikring

Folk i fast arbejde er dækket af arbejdsgiverens ulykkesforsikring i arbejdstiden. Det er freelancere sjældent og slet ikke selvstændige. Tegn derfor en heltidsulykkesforsikring, der dækker 24 timer i døgnet, frem for en fritidsulykkesforsikring.

Tingsforsikring

Det udstyr, du indkøber til din virksomhed, er ikke omfattet af din private indboforsikring. Derfor kan du have brug for en tingsforsikring, hvis du indkøber meget eller dyrt udstyr til din butik.

Det er måske ikke relevant, hvis dit primære udstyr er en computer til 3.000 kr. og en femten år gammel mikrofon. Men hvis dit udstyr langt overstiger beløbet på selvrisikoen, kan det være en god investering.

Definitionen af, hvornår en anskaffelse er erhvervsmæssig, er: Alt udstyr, som du skattemæssigt har trukket fra som en erhvervsmæssig udgift, er i forsikringens øjne en erhvervsmæssig genstand.

TILBUD

Udvidet indboforsikring i Medlemsbutikken

Er du i forvejen forsikret gennem Medlemsbutikken i DJ, kan du lave en udvidelse af din indboforsikring, så den også dækker dit kontorudstyr.

Er du forsikret i et andet forsikringsselskab, kan du tegne en erhvervsforsikring, der dækker brand, vandskader, tyveri og driftstab på erhvervsmæssige vilkår.

Hvis du bliver syg

Både lønmodtagere og selvstændige kan få sygedagpenge fra kommunen, hvis de bliver syge. Hvis du er selvstændig, skal du indberette på NemRefusion for at få udbetalt syge- og barselsdagpenge.

Hvis du er kombinatør – altså har dele af din indkomst som lønmodtager, og dele af den som selvstændig – er der nogle særlige udfordringer, du skal være opmærksom på. Læs mere om problematikken i denne guide til kombinatører om sygedagpenge, som Marianne Bækbøl – selvstændig rådgiver, kommunikatør og journalist – har lavet for FreelanceGruppen.

Har du lønmodtagerstatus, og du er erhvervsaktiv, er du sikret sygedagpenge fra første sygedag. Dog kun hvis du bor i Danmark, betaler skat af din indtægt i Danmark og opfylder et nærmere fastsat krav om beskæftigelse.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to uger.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk, og hent onlineblanketter til sygemelding: borger.dk.

For at få sygedagpenge som selvstændig er det en betingelse, at

 • Du i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet.
 • Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Har du tidligere været lønmodtager, medregnes denne beskæftigelse i kravet om de 6 måneder.

Tema om sygdom og forsikring

Freelancer Karin Bech har undersøgt, hvordan freelancere er stillet i forhold til sygdom og pension. Hun guider til systemet og dets faldgruber i dette tema på FreelanceGruppens hjemmeside.

På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle dagpengesatser.

Forsikringer skal dække det, der betyder noget

Overvej, hvilke forsikringer der virkelig betyder noget. Du skal sikre dig imod at ende i en håbløs situation for resten af livet, mens det kan være mindre vigtigt og alt for dyrt at sikre dig mod små hændelser, som for eksempel få dages sygdom.

I stedet for at tegne forsikringer mod ”småproblemer” kan du satse på at ”selvforsikre” dig ved for eksempel at sætte penge ind på en bufferkonto, betale af på dyr gæld eller reducere dine faste udgifter. Det mindsker risikoen for at blive økonomisk presset, hvis uheldet er ude.

Hav en vikar i baghånden

Det er ikke nemt at være væk fra kunderne. Hvad skal de gøre, når der er brug for din arbejdskraft, og du er syg? De kan være nødt til at finde en anden, og er du væk i lang tid, er det måske nemmere for dem at fortsætte med at bruge den nye.

Det kan derfor være en god idé at være velforberedt og have aftaler med kolleger, der kan tage over, i tilfælde af at du bliver syg. På den måde belaster det ikke kunderne, at du er væk i en periode. Aftal på forhånd med kunden, at du har vikar på, hvis der sker dig noget – det er jo dig, kunden helst vil have.

FAKTA

Sygedagpengeforsikring

Hvis du driver selvstændig virksomhed og vil have ret til sygedagpenge i de første to uger af en sygdomsperiode, skal du tegne en ekstra forsikring hos det offentlige via Statens Administration. Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge helt eller delvist fra enten 1. fraværsdag eller fra 3. fraværsdag.

Forsikringen koster mellem 2.000 og 5.200 (fradragsberettigede) kroner årligt, alt efter om du vil forsikres fra første eller tredje sygedag. Tjek de aktuelle priser her. Det kan føles som mange penge at bruge på en forsikring, man forhåbentlig kun kommer til at bruge i begrænset omfang. Men er du i gennemsnit syg i en til to uger hvert år, er forsikringen tjent hjem.

Du kan læse mere om forsikringen på virk.dk.

Sikkerhed på rejsen

Du skal sørge for at lave en rejseforsikring, der også dækker erhverv, hvis du skal rejse i forbindelse med en opgave eller har tænkt dig at kombinere ferie og arbejde på rejsen. Som freelancer har du typisk ikke en bestemt arbejdsgiver, der tager ansvar, hvis uheldet er ude, eller betaler for, at du kan uddanne dig til at håndtere og nedbringe risici.

Er du medlem af FreelanceGruppen eller Pressefotografforbundet, kan du søge tilskud til at uddanne dig i sikkerhed. Se hvordan på FreelanceGruppens hjemmeside her.

De medier, du leverer til, bør være med til at tage ansvar for din sikkerhed, men sådan er det langtfra altid. Du er selv ansvarlig for at tage dine forholdsregler – og heldigvis er der masser, du kan gøre for at mindske risikoen for, at det går galt for dig eller dem, du arbejder sammen med.

Find en forsikring, der dækker, når du arbejder i udlandet:

FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund har researchet på markedet og giver nedenfor fem bud på, hvor du kan finde en løsning. Hvis du arbejder i lande/zoner, der er præget af krig og konflikt, så vær opmærksom på, om den forsikring du vælger, har undtagelser af den art.

 1. Gouda
  Gouda har en forsikring, der primært retter sig mod erhvervsrejser, men også dækker kombinerede ferie- og arbejdsrejser. Det er en såkaldt reguleringsforsikring, hvilket betyder, at præmiens størrelse afhænger af antallet af rejsedage i løbet af et år. Kan også købes som en årsrejseforsikring.
  Foreningen Rejsejournalisterne udbyder den som en del af medlemskontingentet, men man kan også tegne den individuelt. Forsikringen dækker hele verden, men aktuelle krigs- og konfliktzoner kan være undtaget.
 2. Sygeforsikringen Danmark
  Gouda’s forsikringer kan også tilkøbes, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark. Se mere på deres hjemmeside her.
 3. Battleface
  er den forsikring, som Reporters Without Borders udbyder. Den dækker også i krigszoner, men i 2022 ikke i Afghanistan, Iran, Nordkorea, Syrien, Cuba, Krim og Sydsudan (den slags undtagelser ændres/opdateres løbende, så tjek den aktuelle status). Man kan kun tegne forsikringen, hvis man også er medlem af RWB. Se mere på deres hjemmeside her.
 4. Insurance for Journalists
  International Federation of Journalists har fra januar 2017 lanceret en ny forsikringsmodel, Insurance for Journalists, som tager højde for mange af de situationer, journalister kan komme i på rejser, og som dækker i nogle af de zoner/lande, der typisk er undtaget i andre forsikringer. Mere information om Insurance for Journalists her.
 5. Kreditkort
  En del kreditkortudbydere tilbyder rejseforsikringer, som dækker både ferie og erhverv, hvis man opgraderer til sølv, guld eller platin. Spørg din bank eller udstederen af kreditkortet (for eksempel American Express/Amex eller Mastercard).

Tjek det med småt, og del dine erfaringer

Som med alle andre typer forsikringer er det en god idé at læse det med småt. I forbindelse med rejseforsikringer er det relevant at tjekke disse kernepunkter:

 • Dækker forsikringen både ferie og arbejde (herunder om du må kombinere de to ting på samme rejse)?
 • Dækker den i områder, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?
 • Hvilke konkrete forhold/skader er dækket, og hvad er ikke dækket?
 • Spørg dine kolleger om deres erfaringer med at anmelde skader hos de forskellige forsikringsudbydere. Der kan være stor forskel på, hvor gnidningsfrit man kan få udløst sin skadedækning, og hvad man kan få hjælp til på stedet.

TIP

Læs mere hos Dansk Journalistforbund om, hvordan du forbereder og sikrer dig selv på arbejdsrejser i udlandet:

Medlemmer af FreelanceGruppen og Fotografforbundet kan søge tilskud til for eksempel Hazardous/Hostile Environment Awareness Training (HEAT). Læs mere her.

Spar op til alderdommen

Du er ikke automatisk omfattet af en pensionsordning, som en del lønmodtagere er. Som freelancer og selvstændig er det kun dig selv, der kan sikre pensionen. Sparer du ikke op til din alderdom eller sikrer dig i tilfælde af hel eller delvis invaliditet, skal du klare dig for de offentlige pensioner. Gør op med dig selv, om det er tilstrækkeligt.

Hvor meget skal du spare op?

Det er dine behov og muligheder, der afgør, hvor meget du har brug for at spare op. Altså hvad du regner med at have brug for som ældre, og hvor meget du lige nu kan undvære hver måned til en pensionsopsparing. Hvis du investerer 10-15 procent af din bruttoløn, svarer det nogenlunde til en fastansats ordning.

Undersøg de forskellige pensionstyper, der findes. Et sted at starte dine undersøgelser er Mediernes Pension, som DJ har aftale med. Det vigtigste er ikke altid, at du sparer en hel masse op, men at du finder en måde at spare op på, der passer til dig, og at du kommer i gang.

Har du været fastansat i en periode, kan der ligge noget pension og vente på dig. Størrelsen af den pension kan påvirke, hvad der kan betale sig for dig at gøre. Det samme gælder, hvis du som lønmodtager har optjent ATP. Få overblik over din pension på pensionsinfo.dk.

TIP

PFA og Danica har særlige vilkår for DJ-medlemmer

Hvis du vælger en pensionsopsparing i PFA eller Danica, får du som DJ-medlem særlige favorable vilkår, blandt andet et lavt administrationsgebyr, som kun kan ændres efter aftale med blandt andre DJ.

Bliv klogere på dine muligheder på Mediernes Pension.

Hvis du skal have børn

Du skal både overveje, hvordan du er økonomisk dækket ind under barsel, og hvordan du kan beholde dine kunder og samarbejdsrelationer, selvom du er væk fra dine opgaver i et stykke tid.

Det kan være en lettelse for dine kunder, hvis du allierer dig med en kollega, der kan overtage nogle af dine opgaver, mens du holder barsel. Er du bange for at miste kunden til din kollega, bliver risikoen mindre, jo bedre du forbereder både kunden og vikaren på dit fravær, og jo tydeligere aftaler I indgår.

Barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Reglerne for beskæftigelse afhænger af, om du er lønmodtagerfreelancer eller selvstændig, se §§ 27 og 28 i Barselsloven.

Det kan være kompliceret at få styr på paragrafferne i forbindelse med at søge barselsdagpenge, og DJ rådgiver dig gerne, inden du søger.

Læs om barselsdagpenge og de krav, du skal opfylde på borger.dk.

DJ har lavet en udførlig guide til, hvordan du søger barselsdagpenge som freelancer. Vejen til Udbetaling Danmark og dine barselsdagpenge er forskellig, alt efter om du er selvstændig med cvr-nummer, selvstændig uden cvr-nummer eller lønmodtager.

Se, hvordan du søger, her på journalistforbundet.dk.

FreelanceGruppens barselslegat

Er du medlem af FreelanceGruppen i DJ, kan du søge gruppens barselslegat. FreelanceGruppens medlemmer betaler alle 10 kroner om måneden til barselsfonden. Tilskuddets størrelse fastsættes på FreelanceGruppens årlige generalforsamling. I 2022 er tilskuddet 150 kroner pr. dag i maks. 28 uger. Du skal have været O-medlem af FreelanceGruppen i mindst et år regnet fra fødsels-/adoptionstidspunktet for at kunne søge.

Lidt om reglerne:

 • Ansøgningen skal være indsendt senest tre måneder efter fødsel eller adoption. Ansøgningen sendes til Dansk Journalistforbund, vedlagt kopi af vandrejournal eller adoptionspapirer.
 • Både mænd og kvinder kan modtage støtte: Kvinder kan modtage tilskud i maksimalt 28 uger, heraf højst 4 uger før forventet fødsel eller adoption. Mænd kan modtage tilskud i de første 2 uger efter fødsel eller adoption. Herudover kan mænd få tilskud i 12 uger, såfremt de kan dokumentere, at de rent faktisk er stedfortræder for moren helt eller delvist i den del af barselsperioden, der frit kan deles mellem forældrene.
 • Hvis henholdsvis to mænd eller to kvinder bliver forældre og herved stilles ringere under legatets nuværende regler, kan FreelanceGruppens bestyrelse indgå en særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde.

Se, hvordan du søger, her.

Du kan også finde mere information i FreelanceGruppens tema Barsel og business.

Statens barselsfond for selvstændige

Siden første januar 2021 har du som selvstændig haft mulighed for at modtage en ekstra barselskompensation oven i de almindelige barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Samtidig er det blevet obligatorisk for selvstændige at indbetale årligt bidrag til barselsfonden.

Hvis du opfylder nedenstående tre kriterier kan du som selvstændig modtage den ekstra kompensation, der er indtægtsreguleret og i 2022 maksimalt kan udgøre kr. 209,16 pr. time.

Ved fødsel

 1. barnet er født den 1. januar 2021 eller senere
 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)
 3. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (232.180 kr. i 2022).

Ved adoption

 1. barnet er adopteret den 1. januar 2021 eller senere
 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)
 3. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (232.180 kr. i 2022).

Læs mere om regler og procedurer for barselskompensation her

TIP

Nedsat kontingent

Medlemmer, som modtager barselsdagpenge, kan få kontingentet til DJ nedsat. Der skal ansøges skriftligt eller pr. mail til dj@journalistforbundet.dk.

TJEKLISTE

 • Tegn de forsikringer, du har brug for – forsikring mod tab af erhvervsevne er et must.
 • Overvej om du vil forsikres fra 1. eller 3. sygedag med en sygedagpengeforsikring.
 • Lav aftale med en kollega om at dække hinanden ind ved sygdom.
 • Find en dækkende rejseforsikring, hvis du rejser til udlandet for at arbejde.
 • Spar op til pension, lidt er bedre end ingenting.