k08@700

Dine
egne
projekter

Foto: Martin Kurt Haglund

I DETTE KAPITEL

 • Forskellige måder, du kan være på markedet
 • 5 idéer til, hvordan du kan finansiere dine egne projekter
 • Sådan kan du tjene (flere) penge på dine egne projekter

Som freelancer har du den fordel i dit arbejdsliv, at du kan skabe plads til at arbejde med de projekter, der er vigtige for dig. Du skal ikke spørge din chef om lov til at fordybe dig i det, der interesserer dig – og du vælger selv din ‘niche’.

Kombineret med muligheder for at udgive på egne platforme – bogudgivelse på eget forlag, blogs, podcasts, YouTube-kanaler og så videre – har du mulighed for at skabe efterspørgsel på netop det, du brænder for.

Det er en anden måde at være på markedet på, når du arbejder med dine egne projekter. Her opfylder du ikke umiddelbart andres behov, du er ikke hyret ind til at løse et bestemt problem for en kunde eller til at levere et bestemt produkt.

Du har altså stor frihed, men skal samtidig også selv skabe behov og efterspørgsel, hvis du vil tjene penge på dit projekt eller artikler, fordrag og undervisning eller andre ydelser, der kan knytte an til dit projekt. Efterspørgslen kan desuden ofte først skabes, når projektet allerede findes eller er godt på vej. Det kræver med andre ord en investering af tid og måske også penge.

Mange freelancere og selvstændige kombinerer de to måder at arbejde på: De løser opgaver for kunder, som giver umiddelbar indtjening, sideløbende med at de skriver på en bog, udgiver podcasts, laver fotoudstillinger eller noget fjerde. Du kan selvfølgelig også kombinere de to arbejdsformer i et og samme projekt i større eller mindre grad.

I første omgang gælder det om at få dækket udgifterne.

Sådan kan du finansiere dine egne projekter

Der er brug for at tænke kreativt, når du skal finansiere et større projekt, der tager tid fra dine umiddelbart pengeskabende opgaver. Her er 5 metoder, du kan bruge.

1. Legater

Fonde findes i alle størrelser og med alle tænkelige og utænkelige støtteformål, og de er defineret af en fundats. Der findes ikke en skudsikker opgørelse over antallet af fonde i Danmark og deres formue, men mange af dem kan findes via fundraisere og deres websider.

legatnet.dk findes en oversigt over legater i Danmark. Der er også fonde i oversigten – flere end 13.000 i alt – og der kan søges i emnegrupper. Der findes også bøger med tips til, hvordan du kan skaffe penge til dit projekt via fundraising – se for eksempel listen over de bøger, dine kolleger har anbefalet under ”Om guiden 360”.

Tips til legatsøgning

 • Begynd legatsøgningen i god tid, sæt tid af til arbejdet, og læg en plan.
 • Overvej at betale for adgang til informationer på en professionel fundraiser-side, så du kommer målrettet i gang. Nogle udsender også nyhedsbreve, du kan have gavn af, og giver mulighed for at søge emneopdelt på formål. Se for eksempel fundraiseren.dk og fonde.dk.
 • Du kan eventuelt slå dig sammen med kolleger og hyre en professionel fundraiser til at holde et minikursus.
 • Udform altid fondsansøgningen, som giveren beder om. Brug den formular, der forlanges af fonden, eller byg ansøgningen op, som erfarne fundraisere anbefaler.
 • Køb dig til hjælp med udformningen af ansøgningen, hvis du ikke er så stærk på skrift. 9 ud af 10 ansøgninger afvises, fordi ansøgningen ikke opfylder kravene. Det er spild af din tid.
 • Tænk nyt. De fleste fonde og puljer støtter helst nyskabende og anderledes projekter. Tænk på trends, og hvad der rører sig i tiden og lokalsamfundet, og se, om du kan tænke det ind i dit projekt.
 • Det kan betale sig at kontakte fonden i god tid for at få rådgivning, så din ansøgning kommer til at sidde lige i skabet, og du samtidig får skabt en personlig relation, som kan være guld værd.
 • Søg kun de fonde og puljer, der passer til dit projekt. Det nytter ikke at skyde med spredehagl. Din ansøgning kasseres, hvis den ikke passer til fundatsen.
 • Hold fokus på din idé. Den skal være skarpt vinklet, og find så fonden eller gerne fondene, der støtter præcis din idé. Det nytter ikke at gøre idéen bredere for at kunne søge bredere.
 • Skriv gerne, hvem du ellers har søgt hos. Fonde vil gerne støtte sammen med andre.
 • Beskriv projektets liv efter støtten. Det er vigtigt for mange fonde og puljer.

2. Crowdfunding

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor individer støtter dit projekt med mindre beløb efter princippet ‘mange bække små gør en stor å’.

Crowdfunding er et stort arbejde. Det kræver en indsats at skabe den opmærksomhed på sociale medier og andre relevante steder, der skal til for at rejse større beløb. Derfor skal du se crowdfunding som en investering i markedsføring og forsalg af din idé og dit produkt.

Crowdfunding egner sig nok bedst til at rejse midler til projekter, som i forvejen har en ”fanskare”, der vil have mere og er villig til at betale for det. Kickstarter.com er det mest kendte amerikanske crowdfundingsite, mens booomerang.dk er en af de store danske crowdfundingplatforme.

3. Donationer

Donationer er en ny indtægtskilde, som bliver mere og mere udbredt til finansiering af uafhængige projekter. Et eksempel er internetmediet POV International, hvor man kan støtte de enkelte skribenter direkte eller mediet samlet ved at donere et frivilligt beløb via MobilePay. Man kan også indsætte en ’PayPal donation button’ på sin hjemmeside eller blog.

4. Sponsorater og tilskud

Der er flere måder at arbejde med sponsorater på. Er dit projekt inden for en niche, hvor større virksomheder, institutioner eller organisationer har en særlig interesse, er de måske interesseret i at sponsorere. Vejen ind kan være uklar, men ofte kan en receptionist være dig behjælpelig med, hvilken relevant person eller afdeling, du skal tage kontakt til.

Sponsorering er en udbredt indtægtskilde blandt bloggere, der tager sig betalt for at blogge om produkter og begivenheder inden for deres niche. Vær opmærksom på de danske regler, hvor det altid skal fremgå tydeligt af indlægget, hvis der er tale om betalt omtale af et produkt.

Du kan orientere dig yderligere om god skik og brug i de etiske retningslinjer, som Forbundet af influenter og bloggere har udformet.

5. Deltidsarbejde i eller uden for branchen

Der er selvfølgelig også den mulighed at have et lønarbejde, hvor du tjener det, der skal til, for at dække dine udgifter. Det kan nemlig godt være hårdt at freelance for kunder, samtidig med at du arbejder på egne projekter, fordi der trods alt går mange timer med at pitche og sælge med videre, som du ikke får betaling for.

Samtidig er du måske ikke helt så attraktiv i dine kunders øjne, hvis du i virkeligheden ikke brænder for at løse opgaver for dem, fordi al din kreative energi går til dine egne projekter. I det tilfælde kan et deltidsjob – også i en helt anden branche – være en god løsning.

Sådan kan du tjene penge på dine egne projekter

Når du skaber noget med udgangspunkt i din egen faglige interesse, sociale engagement eller andet, er din primære motivation måske ikke indtjening. Derfor kan der alligevel være gode muligheder for, at du kan tjene penge på de projekter, du brænder for. Måske opstår de gode indtægtskilder først efter flere år, fordi du har opbygget en ekspertise og en efterspørgsel, som du kan lukrere på.

 

Sådan kan du generere flere indtægtsmuligheder

Eksempel: Du er journalist og vil skrive en bog om at dyrke grøntsager i byen

Lav en brainstorm på, hvordan du kan udvide dit projekt, så det får større gennemslagskraft og giver dig mulighed for at tjene flere penge på din idé og din viden. Nogle idéer til forskellige indtægtskilder kunne være:

 • Salg af den trykte bog
 • Salg af e-bog
 • Salg af lydbog
 • Salg af artikler om de samme emner til relevante medier
 • Foredrag om dyrkning af grøntsager i byen
 • Sponsorater og samarbejder – måske er nogle miljøorganisationer interesseret, kommuner, boligorganisationer?
 • Rådgivning: Du er blevet ekspert og kan måske blive hyret som konsulent på andres projekter?
 • Kurser i grøntsagsdyrkning i eget regi eller gennem kursusudbydere
 • Blog om grøntsagsdyrkning i byen
 • Facebookgruppe med community om grøntsagsdyrkning i byen
 • Hjemmeside og webshop med produkter til brug for grøntsagsdyrkning
 • Gæsteblogger for etablerede magasiner
 • YouTube-kanal med tutorials og tips
 • Få oversat bogen, og sælg internationalt.

TIP

At se muligheder for indtjening uden om det primære produkt er en træningssag. Maiken Ingvordsen, iværksætter og forfatter, kalder det at ”vende flere sten”.

Det betyder, at du tænker dit produkt og din oprindelige originale idé ind i flere forskellige sammenhænge og strækker den ud over flere platforme. På den måde rammer du flere målgrupper og kan tjene penge flere steder.

Hvis du vil overvejer at udvide forretning på nettet, er her
5 råd til at komme i gang med digitale produkter.

TJEKLISTE

 • Du kan tjene flere penge på dit projekt ved at tænke i relaterede produkter.
 • Fundraising, crowdfunding, donationer og sponsorater kan rejse penge til dit projekt.
 • Et lønarbejde på deltid kan give dig råd til at arbejde resten af tiden med dit projekt.