k02@700

Skab dit gode arbejdsliv

Foto: Charlotte de la Fuente

I DETTE KAPITEL

 • Et godt arbejdsliv er noget, du selv udvikler – hele tiden
 • Almindelige bommerter i starten af et freelanceliv
 • Sådan øger du din arbejdsglæde og sandsynligheden for at lykkes
 • Fordele og ulemper ved at arbejde hjemme og på kontor
 • Sådan får du styr på tiden
 • Sådan får du styr på pengene

At begynde et liv som freelancer eller selvstændig er som at begynde på en ny uddannelse. Fyldt med læring, praktik, eksaminer og milepæle. Som freelancer og selvstændig er der ikke andre end dig selv og eventuelle samarbejdspartnere, der er ansvarlige for, hvordan arbejdsliv og arbejdsplads skal indrettes og fungere.

Det gode arbejdsliv har mange udtryk

Det er helt individuelt, hvordan det gode arbejdsliv som freelancer og selvstændig ser ud. Nogle kan bedst lide at have fuld fart på hele tiden, andre kan lide, at der er travlt i perioder, men der skal være tid til ro og refleksion i andre. For nogle skal der være balance i arbejdslivet, ikke kun over tid, men helst dagligt.

For nogle er det vigtigt at tjene mange penge, mens andre ønsker så meget fritid som muligt. Det vigtigste er, at du finder ud af, hvordan du trives bedst, så du kan få et tilfredsstillende arbejdsliv, også på lang sigt.

I begyndelsen har du formentlig primært fokus på at få kunder og opgaver i hus. Overvejelser om, hvordan du samlet set får skabt et tilfredsstillende arbejdsliv, er længere ude på radaren. Den vigtigste forudsætning for at kunne klare sig som freelancer/selvstændig er trods alt også at skabe en umiddelbar indtjening.

Men fra det øjeblik, du starter for dig selv, er du din egen drivkraft, din egen leder, salgschef, marketingdirektør, trivselskonsulent og bogholder. Det er naturligt at begå fejl i den proces, det er at blive en freelancer eller selvstændig, der er tilfreds med sit arbejdsliv. Det vigtigste er at lære af de fejl, præcis som du lærer af dine succeser.

Spørg dig selv

 • Hvilke opgaver giver mig mest arbejdsglæde?
 • Hvor stort er mit behov for penge?
 • Hvornår på døgnet arbejder jeg bedst?
 • Er der nogen eller noget, som jeg skal tilpasse mit arbejdsliv til?
 • Hvad forventer jeg af støtte og opbakning fra mine omgivelser?

Klassiske bommerter

Du er hverken underlig, dum eller ganske særlig, tværtimod helt almindelig, hvis de første to-tre år i dit freelance-arbejdsliv er præget af, at du indimellem:

Foretager fejlinvesteringer

Du får for eksempel udarbejdet visitkort og foldere efter at have brugt lang tid på at udarbejde de helt rigtige formuleringer, beslutte papirkvalitet og design. Tre måneder senere skifter du retning på forretningen, og restlageret på 100 foldere og 200 visitkort havner i papircontainer eller brændeovn. Eller måske bruger du tid og penge på at få udformet en hjemmeside, der seks måneder senere viser sig ikke at kunne bruges til det, du laver nu.

Bliver i din komfortzone

Du løser kun opgaver, som du er helt fortrolig med, for det giver dig tiltrængt ro. Som ny har du så mange nye bolde i luften, at det er rart fagligt at beskæftige dig med det, du ved, du er rigtig god til. Det får dig også til at føle dig mere sikker over for kunderne og gør det nemmere for dig at kontakte dem. Desværre udvikler det hverken dig eller din forretning, og reel arbejdsglæde føler du måske heller ikke.

Bruger alt for meget tid på opgaverne

Du vil løse opgaverne, så der ikke er en finger at sætte på noget, for tænk, hvis kunderne eller samarbejdspartnerne ikke synes, du er dygtig, og ikke vender tilbage. Derfor bruger du langt mere tid på opgaverne, end du får penge for.

Tager alle opgaver ind

Det ikke unormalt, at du i de første år bare er glad og tilfreds, når du får nye opgaver ind. Det er knap så vigtigt, hvad det er for opgaver, bare de giver penge på kontoen. Pludselig opdager du, at du knokler løs uden hverken inspiration eller tilfredsstillelse, for det er opgaverne, der vælger dig, i stedet for at du får valgt de opgaver, der interesserer dig.

Er døv over for mavefornemmelser

Du er så sulten på at løbe din forretning i gang, at du kommer til at overhøre alle dine egne advarselssignaler. Du går måske med til en aftale med en kunde, som du kan mærke, du ikke er helt tryg ved, men der mangler penge på kontoen – og samarbejdet ender med at gå i ged, eller du skal udarbejde et produkt, du ikke kan stå fagligt inde for.

Indgår i frugtesløse samarbejdsrelationer

Du vil så gerne lære nogen at kende, skabe netværk og relationer, for du har hørt, at det er vejen frem til både hjælp og flere og større opgaver. Du er åben og siger ja til nærmest ethvert kaffemøde og eventuelt samarbejde. Imidlertid glemmer du at mærke efter, om I overhovedet passer sammen arbejdsmæssigt og personligt, om I supplerer hinanden, har fælles mål og interesser og alle de andre betingelser, der skal være opfyldt, for at et godt samarbejde kan opstå.

Fejl er nyttige udviklingsredskaber

Klap dig selv på skulderen for hver af de klassiske bommerter, du kan nikke genkendende til. Det betyder, at du har vovet noget, afprøvet dig selv og udviklet dig.

For hver gang du har haft en øv-kunde, eller et samarbejde er faldet til jorden, har du gjort dig nye erfaringer. Næste gang vil du kunne genkende potentielle problemer, tænke dig bedre om, inden du træffer beslutning, anerkende dine mavefornemmelser, trække din bekymring frem fra baghovedet og vurdere den bevidst.

Flydende grænser mellem din arbejdstid og din fritid

At være freelancer og selvstændig giver dig mulighed for at være fleksibel med hensyn til, hvornår du vil arbejde. Det kan være en fordel, at du kan arbejde, når du er mest produktiv, eller når der er fred og ro omkring dig i de sene aftentimer.

Imidlertid kan freelancetilværelsen også udviske grænserne mellem arbejdstid og fritid, så du aldrig er helt koncentreret på arbejde og aldrig har helt fri.

For nogle fungerer det strålende, at arbejde og hobby smelter sammen, mens det for andre er vigtigt at sætte tydelige skillelinjer for at få optimalt udbytte af begge dele.

Hvis du har brug for mere faste grænser, kan en plads i et kontorfællesskab være en hjælp. Du kan også etablere rutiner, der markerer start og slutning på arbejdsdagen.

Arbejde hjemme, på kontor eller på farten?

At sidde hjemme er selvfølgelig billigst og kan være godt til en start, hvis du vil holde udgifterne nede. Men det kan også være lidt ensomt. Hvis du finder en kontorplads sammen med andre freelancere, får du kolleger, og det kan samtidig kaste opgaver af sig.

Det kan også få dig til at fremstå professionel at være en del af et freelancekontor, både over for dine kunder og for dig selv. Folk spørger ofte – som det første – hvem du arbejder for, og hvor du sidder. Det kan føles godt at kunne nævne navnet på et kontorfællesskab, især i starten, hvor du kan have brug for at tale dig selv lidt op.

Et kontor giver dig også følelsen af ”at gå på arbejde”. Det kan især være godt i starten af dit arbejdsliv som freelancer eller selvstændig, hvor du måske ikke vælter i opgaver. På den anden side skal du overveje, om du overhovedet kommer til at sidde ret meget på det kontor.

Måske kræver de produkter, opgaver og projekter, du vil bygge din forretning på, at du er meget på farten. For eksempel til møder rundtomkring, på reportage eller feltarbejde, på udlandsrejser, ude hos kunderne eller lignende.

Værktøjer til din arbejdsdag

At holde styr på din egen tid og de forskellige opgaver er en af de store udfordringer som ny freelancer. Her er en liste over nogle af de værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at holde styr på opgaver, tid og fokus.

Styr tiden med:

 • Office Time – program til tracking af tidsforbrug på opgaver og projekter.
 • Toggl – Program til tracking af tidsforbrug, findes også i gratisversion.
 • Timely – Program til tracking af tidsforbrug.

Styr opgaverne med:

 • Todoist – online to do-liste med mange funktioner.
 • Trello – online værktøj til at holde styr på større projekter, hvor flere samarbejder.
 • Slack – online samarbejdsværktøj
 • Bullet Journal – hvis du foretrækker fysisk kalender frem for det digitale.
 • Excel – simpelt: Lav selv et Excel-ark, hvor du skriver dine opgaver ind og holder status.

Styr dig selv med:

 • Cold Turkey – app, der blokerer distraktioner, mens du arbejder koncentreret.
 • Goodtime – app med timer til effektivt arbejde i 25 minutter efterfulgt af 5 minutters pause (pomodoro-metoden).

Spørg dig selv

Arbejd hjemme eller ude?

 • Har jeg brug for kolleger til sparring og en sludder i pausen, eller trives og arbejder jeg bedst i mit eget selskab?
 • Bliver jeg generet af larm og afbrydelser, når jeg arbejder?
 • Har jeg brug for mødelokaler og professionelle omgivelser til for eksempel kundemøder?
 • Har jeg råd til at betale udgifter til kontor?
 • Har jeg brug for at spare tid til transport og være tættere på familien?
 • Kan jeg adskille arbejde og fritid, hvis begge dele foregår i hjemmet?
 • Er mit arbejde stationært eller mobilt?

Arbejde hjemme, fordele:

 • Det er gratis.
 • Du kan lige ordne vasketøjet i en pause.
 • Ingen transporttid.
 • Du bliver ikke forstyrret af kolleger.

Arbejde hjemme, ulemper:

 • Det kan være ensomt.
 • Du kan da også lige nå opvasken, og støvsuge og …
 • Det kan være svært at adskille arbejde og fritid.
 • Det kan virke mere uprofessionelt.
 • Din familie (især børn) kan have svært ved at forstå, at du faktisk er på arbejde.
Foto: xxxxxxxxxxx (modelfoto)

Arbejde på kontor, fordele:

 • Kolleger, du kan sparre og hyggesnakke med.
 • Kan kaste opgaver af sig.
 • Kan opfattes mere professionelt.
 • Du føler, du er ”på arbejde”, også selvom du ikke har mange opgaver i starten.
 • Kan hjælpe med at etablere grænser mellem arbejde og fritid.
 • Du har nogen at fejre dine succeser med.
 • … Og omvendt: nogen at dele dine nederlag med.

Arbejde på kontor, ulemper:

 • Det koster penge.
 • Du kommer måske for lidt ”ud i verden” med dit arbejde, fordi du vil udnytte huslejen optimalt.
 • Der er transporttid.
 • Du bliver måske lettere forstyrret i dit arbejde.
 • Du er vidne til andres succes, mens du måske selv kæmper med at få din forretning til at løbe rundt.
 • Eller omvendt: De andre brokker sig over manglende opgaver og de trælse dagpengeregler, mens du selv er på vej fuld fart frem.
Foto: Martin Kurt Haglund (øverst), Charlotte de la Fuente (nederst)

Hvad skal du anskaffe?

Ud over det nødvendige udstyr for at udøve dit fag er der enkelte indkøb, der kan bidrage til at gøre dit arbejdsliv behageligt i hverdagen. Med gode fysiske arbejdsforhold kan du forebygge computerlidelser som frossen skulder, musearm og -albue, kroniske smerter i nakke og skuldre, spændingshovedpine og slidgigt.

Mangler du kompetencer?

Kræver de opgaver du ønsker at løse flere eller andre kompetencer, end dem du har, eller ønsker du nye opgaver, som du er i tvivl, om du magter, kan du du læse kapitel 14, hvor du kan læse om flere måder at blive dygtigere på, relevante efteruddannelse, oversigt over kursusudbydere og muligheder for økonomisk støtte.

Freelancer på ferie

Husk, at det er vigtigt at holde ferie. Altså holde helt fri en gang i mellem. Som alle andre har du brug for restitution og ro til at tænke nye tanker.

Som freelancer eller selvstændig kan du også vælge at kombinere ferien med at opstøve spændende historier og på den måde få tilskud til dine rejseomkostninger – eller måske endda få rejsen betalt og lidt til.

Hvis du vil sikre dig indtægter undervejs på dine ture, er det imidlertid en god idé at bruge tid på grundig research og afsætning, inden du tager afsted, så du ved, hvad du nogenlunde kan regne med af indtægter.

Hvis du tager på mere krævende opgaver i udlandet, bør du orientere dig i sikkerhed for freelancere. Læs mere om det i kapitel 13 om forsikringer.

Som freelancer og selvstændig kan du indimellem føle, at du mest holder fri og ferie for din families skyld. Du benytter dig af dit frie liv og føler måske ikke det store behov for ferie selv.

Selv i perioder, hvor du primært er optaget af din forretning, er der dog én rigtig god grund til, at netop du holder ferie. Det er en god investering. Hvor meget du arbejder, og hvornår du holder fri, er sådan set ligegyldigt, men vil du bevare den kreativitet, der gør dig i stand til at vedligeholde og udvikle din forretning, skal du holde fri. Ikke bare i små hverdagsintervaller, men helt fri.

TIP

Kontormøbler

Start bare med det billigste. De fleste kontormøbler kan købes brugt og i god stand på for eksempel dba.dk eller kontorzonen.dk. Her kan du for eksempel finde tilbud på hæve-/sænkeborde fra 1.000 kroner.

TIP

Skat

Husk, at du kan trække udgifter fra i skat til kontorplads både ude og hjemme.

Læs mere om regler og muligheder i ”Kapitel 10: Drift, økonomi, skat og regnskab”.

Tjek også de gældende regler om hjemmearbejdsplads på skat.dk.

VOXPOP

Hvor arbejder du?

Jeg har været freelancer i 17 år og altid været med i et kontorfællesskab. Det giver meget inspiration at være sammen med kolleger. Kontoret styrker følelsen af at være professionel, fordi man arbejder, når man arbejder, og ikke samtidig sætter en kogevask over eller støvsuger.

Går man lidt i stå med en artikel eller kommer i tvivl om noget, er det en stor fordel, at man har kolleger omkring sig, man kan spørge til råds. Har man perioder med for få opgaver, er det vigtigt at komme på kontoret, så man ikke bare sidder derhjemme og sander til.

Ingrid Petersen, journalist

Foto: Martin Kurt Haglund

TJEKLISTE

 • Du er din egen chef. Pas godt på dig.
 • Det er naturligt at lave fejl, og du lærer af dem.
 • Overvej, om du vil have flydende eller skarpe grænser mellem arbejds- og fritidsliv.
 • Afvej fordele og ulemper ved at arbejde hjemme eller i et fællesskab.
 • Få styr på nogle af de mest almindelige bommerter.